2015-02-09 |
2015-05-04 |

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Instytut Mikołowski  ogłasza XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 2 maja 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów.Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału ), nastąpi 8 maja, 2015 r. o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Waldemar Jocher, Piotr Gajda (przewodniczący) i Konrad Wojtyła.


Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193
lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Czytaj więcej | admin

2015-02-20 |
2015-03-04 |

Naumiony w MDK

imgnews_3543

Teatr w Teatrze czyli Rzecz o Teatrze Naumiony to spektakl, który aktorzy z Ornontowic zaprentują na deskach MDK 3 marca o 18.00. Bilety 10 zl.

Czytaj więcej | admin

2015-03-02 |
2015-03-10 |

Ninoczka w Starym Kinie

imgnews_3545

MDK zaprasza na kolejny seans z cyklu "Wstarym kinie. Tym razem będzie to Ninoczka  Ernsta Lubitscha. Seans odbędzie się 10 marca o 18.00 w sali 33, wstep wolny

Czytaj więcej | admin

2015-03-02 |
2015-03-09 |

Koncert Krzysztofa Respondka.

imgnews_3546

9 marca w MDK odbędzie się cykl spotkań dedykowanych Paniom zakończonych koncertem Krzysztofa Respondka.

Czytaj więcej | admin

2015-03-03 |
2015-03-15 |

XII Ogólnopolski Turniej Szermierczy o Puchar Burmistrza Mikołowa

imgnews_3547

14 i 15 marca br. w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie odbędą się turnieje szermiercze. XII Ogólnopolski Turniej Szermierczy o Puchar Burmistrza Mikołowa i Ogólnopolski I Krok Szermierczy o Puchar Małego Rycerza dla najmłodszych oraz Turniej Amatorów Open w szpadzie - Dinozaur Cup - dla starszych. Serdecznie zapraszamy kibiców oraz zawodników. Szczegółowe regulaminy imprez znajdują się na stronie www.mosi.rmikolow.eu

Czytaj więcej | admin

2015-03-03 |
2015-03-22 |

VIII Gminny Festiwal Piłki Siatkowej,

imgnews_3548

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie zaprasza na VIII Gminny festiwal piłki siatkowej, który odbędzie się 21 marca br. (sobota) o godzinie 16:00 w  Hali Sportowej MOSiR. W turnieju wezmą udział reprezentacje sołectw Gminy Mikołów oraz dzielnicy Kamionka. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 16 marca.  

Czytaj więcej | admin
Prenumerata wiadomości